User Tools

Site Tools


30-19638-johngenereid-la-gi

Johngenereid
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19638
Tên thay thế 1999 RH57
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6524987
Viễn điểm quỹ đạo 2.8630039
Độ lệch tâm 0.0381661
Chu kỳ quỹ đạo 1672.7501336
Độ bất thường trung bình 6.48820
Độ nghiêng quỹ đạo 5.76278
Kinh độ của điểm nút lên 136.44145
Acgumen của cận điểm 151.00044
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

19638 Johngenereid (1999 RH57) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19638 Johngenereid
30-19638-johngenereid-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)