User Tools

Site Tools


30-19640-ethanroth-la-gi

Ethanroth
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19640
Tên thay thế 1999 RP89
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3678454
Viễn điểm quỹ đạo 3.1456688
Độ lệch tâm 0.1410758
Chu kỳ quỹ đạo 1671.8455954
Độ bất thường trung bình 224.16947
Độ nghiêng quỹ đạo 3.43979
Kinh độ của điểm nút lên 147.22342
Acgumen của cận điểm 323.62030
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

19640 Ethanroth (1999 RP89) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19640 Ethanroth
30-19640-ethanroth-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)