User Tools

Site Tools


30-19643-jacobrucker-la-gi

Jacobrucker
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19643
Tên thay thế 1999 RA95
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6855221
Viễn điểm quỹ đạo 3.5080915
Độ lệch tâm 0.1328093
Chu kỳ quỹ đạo 1990.5340155
Độ bất thường trung bình 123.71340
Độ nghiêng quỹ đạo 1.00905
Kinh độ của điểm nút lên 149.76555
Acgumen của cận điểm 318.79664
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

19643 Jacobrucker (1999 RA95) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19643 Jacobrucker
30-19643-jacobrucker-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)