User Tools

Site Tools


30-19652-saris-la-gi

Saris
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19652
Tên thay thế 1999 RC117
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6008335
Viễn điểm quỹ đạo 2.9468823
Độ lệch tâm 0.0623768
Chu kỳ quỹ đạo 1687.4259906
Độ bất thường trung bình 342.60689
Độ nghiêng quỹ đạo 4.10998
Kinh độ của điểm nút lên 215.78238
Acgumen của cận điểm 83.15112
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

19652 Saris (1999 RC117) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19652 Saris
30-19652-saris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)