User Tools

Site Tools


30-19656-simpkins-la-gi

Simpkins
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19656
Tên thay thế 1999 RA122
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1646743
Viễn điểm quỹ đạo 2.5852049
Độ lệch tâm 0.0885350
Chu kỳ quỹ đạo 1336.8333611
Độ bất thường trung bình 223.86199
Độ nghiêng quỹ đạo 5.99793
Kinh độ của điểm nút lên 318.58689
Acgumen của cận điểm 271.79231
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

19656 Simpkins (1999 RA122) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19656 Simpkins
30-19656-simpkins-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)