User Tools

Site Tools


30-19658-sloop-la-gi

Sloop
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi LINEAR
Nơi khám phá Socorro, New Mexico.
Ngày khám phá 22 tháng 11 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19658
Tên thay thế 1999 RM125; 1991 TV5; 1997 AK15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 4 tháng 1 năm 2010
Cận điểm quỹ đạo 2.4040156
Viễn điểm quỹ đạo 2.7601738
Độ lệch tâm 0.0689669
Chu kỳ quỹ đạo 1515.5025811
Độ bất thường trung bình 84.57301
Độ nghiêng quỹ đạo 2.16654
Kinh độ của điểm nút lên 238.68036
Acgumen của cận điểm 201.57983
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

19658 Sloop (1999 RM125) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi LINEAR ở Socorro, New Mexico.

Nó được đặt theo tên a 2003 Discovery Channel Young Scientist Challenge Finalist.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19658 Sloop
30-19658-sloop-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)