User Tools

Site Tools


30-19660-danielsteck-la-gi

Danielsteck
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19660
Tên thay thế 1999 RQ129
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0705492
Viễn điểm quỹ đạo 2.5804024
Độ lệch tâm 0.1096234
Chu kỳ quỹ đạo 1295.2874779
Độ bất thường trung bình 34.82205
Độ nghiêng quỹ đạo 7.32244
Kinh độ của điểm nút lên 143.80546
Acgumen của cận điểm 323.91851
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

19660 Danielsteck (1999 RQ129) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19660 Danielsteck
30-19660-danielsteck-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)