User Tools

Site Tools


30-19662-stunzi-la-gi

Stunzi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19662
Tên thay thế 1999 RG132
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0308851
Viễn điểm quỹ đạo 2.5535719
Độ lệch tâm 0.1140128
Chu kỳ quỹ đạo 1267.6089367
Độ bất thường trung bình 222.34339
Độ nghiêng quỹ đạo 6.34704
Kinh độ của điểm nút lên 289.64314
Acgumen của cận điểm 357.15029
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

19662 Stunzi (1999 RG132) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19662 Stunzi
30-19662-stunzi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)