User Tools

Site Tools


30-19663-rykerwatts-la-gi

Rykerwatts
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19663
Tên thay thế 1999 RU133
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5692587
Viễn điểm quỹ đạo 2.8847167
Độ lệch tâm 0.0578400
Chu kỳ quỹ đạo 1644.8382918
Độ bất thường trung bình 224.16693
Độ nghiêng quỹ đạo 8.41354
Kinh độ của điểm nút lên 209.27047
Acgumen của cận điểm 246.00884
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

19663 Rykerwatts (1999 RU133) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19663 Rykerwatts
30-19663-rykerwatts-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)