User Tools

Site Tools


30-19664-yancey-la-gi

Yancey
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19664
Tên thay thế 1999 RV135
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5479046
Viễn điểm quỹ đạo 3.5756892
Độ lệch tâm 0.1678401
Chu kỳ quỹ đạo 1956.8746147
Độ bất thường trung bình 277.77554
Độ nghiêng quỹ đạo 9.46395
Kinh độ của điểm nút lên 355.33946
Acgumen của cận điểm 266.59316
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

19664 Yancey (1999 RV135) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19664 Yancey
30-19664-yancey-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)