User Tools

Site Tools


30-19676-ofeliaguilar-la-gi

Ofeliaguilar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19676
Tên thay thế 1999 RY166
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9280072
Viễn điểm quỹ đạo 2.5484012
Độ lệch tâm 0.1385919
Chu kỳ quỹ đạo 1223.0606454
Độ bất thường trung bình 271.13701
Độ nghiêng quỹ đạo 6.18976
Kinh độ của điểm nút lên 40.92189
Acgumen của cận điểm 230.71042
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

19676 Ofeliaguilar (1999 RY166) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19676 Ofeliaguilar
30-19676-ofeliaguilar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)