User Tools

Site Tools


30-19678-belczyk-la-gi

Belczyk
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19678
Tên thay thế 1999 RO168
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8531298
Viễn điểm quỹ đạo 2.9295730
Độ lệch tâm 0.0132193
Chu kỳ quỹ đạo 1795.7660326
Độ bất thường trung bình 285.68314
Độ nghiêng quỹ đạo 1.80728
Kinh độ của điểm nút lên 349.92812
Acgumen của cận điểm 349.06285
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

19678 Belczyk (1999 RO168) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19678 Belczyk
30-19678-belczyk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)