User Tools

Site Tools


30-19679-gretabetteo-la-gi

Gretabetteo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19679
Tên thay thế 1999 RF179
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1886492
Viễn điểm quỹ đạo 2.6625298
Độ lệch tâm 0.0976836
Chu kỳ quỹ đạo 1379.8262201
Độ bất thường trung bình 276.14065
Độ nghiêng quỹ đạo 6.31285
Kinh độ của điểm nút lên 34.77924
Acgumen của cận điểm 143.74111
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

19679 Gretabetteo (1999 RF179) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19679 Gretabetteo
30-19679-gretabetteo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)