User Tools

Site Tools


30-19707-tokunai-la-gi

Tokunai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Okuni
Nơi khám phá Nanyo
Ngày khám phá 8 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19707
Tên thay thế 1999 TZ12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8238876
Viễn điểm quỹ đạo 2.6790800
Độ lệch tâm 0.1899175
Chu kỳ quỹ đạo 1233.9616689
Độ bất thường trung bình 223.01100
Độ nghiêng quỹ đạo 4.69500
Kinh độ của điểm nút lên 81.36397
Acgumen của cận điểm 274.59487
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

19707 Tokunai (1999 TZ12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1999 bởi T. Okuni ở Nanyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19707 Tokunai
30-19707-tokunai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)