User Tools

Site Tools


30-19718-albertjarvis-la-gi

Albertjarvis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi D. S. Dixon
Nơi khám phá Jornada Observatory
Ngày khám phá 5 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19718
Tên thay thế 1999 VF2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2548266
Viễn điểm quỹ đạo 2.9513856
Độ lệch tâm 0.1337938
Chu kỳ quỹ đạo 1534.0384598
Độ bất thường trung bình 111.54181
Độ nghiêng quỹ đạo 14.64667
Kinh độ của điểm nút lên 100.24797
Acgumen của cận điểm 151.15668
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

19718 Albertjarvis (1999 VF2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 11 năm 1999 bởi D. S. Dixon ở Jornada Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19718 Albertjarvis
30-19718-albertjarvis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)