User Tools

Site Tools


30-19719-glasser-la-gi

Glasser
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Juels
Nơi khám phá Fountain Hills
Ngày khám phá 9 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19719
Tên thay thế 1999 VB9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9800042
Viễn điểm quỹ đạo 3.8890998
Độ lệch tâm 0.3252789
Chu kỳ quỹ đạo 1836.1625793
Độ bất thường trung bình 243.34100
Độ nghiêng quỹ đạo 13.25359
Kinh độ của điểm nút lên 150.86069
Acgumen của cận điểm 260.15671
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

19719 Glasser (1999 VB9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 11 năm 1999 bởi C. W. Juels ở Fountain Hills.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19719 Glasser
30-19719-glasser-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)