User Tools

Site Tools


30-19721-wray-la-gi

Wray
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Juels
Nơi khám phá Fountain Hills
Ngày khám phá 10 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19721
Tên thay thế 1999 VW11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6461966
Viễn điểm quỹ đạo 3.3024674
Độ lệch tâm 0.1103224
Chu kỳ quỹ đạo 1873.6246424
Độ bất thường trung bình 228.92641
Độ nghiêng quỹ đạo 13.95402
Kinh độ của điểm nút lên 46.27120
Acgumen của cận điểm 328.69931
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

19721 Wray (1999 VW11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 11 năm 1999 bởi C. W. Juels ở Fountain Hills.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19721 Wray
30-19721-wray-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)