User Tools

Site Tools


30-19727-allen-la-gi

19727 Allen là một tiểu hành tinh vành đai chính, được phát hiện ngày 4 tháng 12 năm 1999 bởi C.W. Juels ở Fountain Hills.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2008. 
30-19727-allen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)