User Tools

Site Tools


30-19754-paclements-la-gi

Paclements
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 8 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19754
Tên thay thế 2000 CG95
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8561458
Viễn điểm quỹ đạo 2.6298228
Độ lệch tâm 0.1724660
Chu kỳ quỹ đạo 1226.9808174
Độ bất thường trung bình 89.56829
Độ nghiêng quỹ đạo 6.42926
Kinh độ của điểm nút lên 96.07589
Acgumen của cận điểm 184.84113
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

19754 Paclements (2000 CG95) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 2 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19754 Paclements
30-19754-paclements-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)