User Tools

Site Tools


30-19758-janelcoulson-la-gi

Janelcoulson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19758
Tên thay thế 2000 GH100
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0585923
Viễn điểm quỹ đạo 2.6505661
Độ lệch tâm 0.1257069
Chu kỳ quỹ đạo 1319.6792476
Độ bất thường trung bình 51.97823
Độ nghiêng quỹ đạo 3.46800
Kinh độ của điểm nút lên 320.86786
Acgumen của cận điểm 285.49200
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

19758 Janelcoulson (2000 GH100) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 4 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19758 Janelcoulson
30-19758-janelcoulson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)