User Tools

Site Tools


30-19762-lacrowder-la-gi

Lacrowder
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 5 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19762
Tên thay thế 2000 JQ57
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0382822
Viễn điểm quỹ đạo 2.6125512
Độ lệch tâm 0.1234766
Chu kỳ quỹ đạo 1295.2381254
Độ bất thường trung bình 274.67625
Độ nghiêng quỹ đạo 5.90123
Kinh độ của điểm nút lên 188.35467
Acgumen của cận điểm 232.38492
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

19762 Lacrowder (2000 JQ57) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19762 Lacrowder
30-19762-lacrowder-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)