User Tools

Site Tools


30-19763-klimesh-la-gi

Klimesh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi JPL/MSSS NEAT
Nơi khám phá Haleakala
Ngày khám phá 18 tháng 6 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19763
Tên thay thế 2000 MC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9183233
Viễn điểm quỹ đạo 2.8632455
Độ lệch tâm 0.1976176
Chu kỳ quỹ đạo 1350.2340124
Độ bất thường trung bình 29.55721
Độ nghiêng quỹ đạo 23.29510
Kinh độ của điểm nút lên 287.26410
Acgumen của cận điểm 56.69387
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

19763 Klimesh (2000 MC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 6 năm 2000, bởi JPL/MSSS NEAT ở Haleakala.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19763 Klimesh
30-19763-klimesh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)