User Tools

Site Tools


30-19766-katiedavis-la-gi

Katiedavis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 7 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19766
Tên thay thế 2000 OH4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1004288
Viễn điểm quỹ đạo 2.5922548
Độ lệch tâm 0.1048070
Chu kỳ quỹ đạo 1312.7600017
Độ bất thường trung bình 90.85051
Độ nghiêng quỹ đạo 6.59370
Kinh độ của điểm nút lên 249.08673
Acgumen của cận điểm 32.83201
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

19766 Katiedavis (2000 OH4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 7 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19766 Katiedavis
30-19766-katiedavis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)