User Tools

Site Tools


30-19768-ellendoane-la-gi

Ellendoane
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 7 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19768
Tên thay thế 2000 OX14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0370972
Viễn điểm quỹ đạo 2.7080916
Độ lệch tâm 0.1414052
Chu kỳ quỹ đạo 1334.8536822
Độ bất thường trung bình 323.55259
Độ nghiêng quỹ đạo 5.88779
Kinh độ của điểm nút lên 299.77331
Acgumen của cận điểm 106.77839
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

19768 Ellendoane (2000 OX14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 7 năm 2000, bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19768 Ellendoane
30-19768-ellendoane-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)