User Tools

Site Tools


30-19769-dolyniuk-la-gi

Dolyniuk
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 7 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19769
Tên thay thế 2000 OP18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9584293
Viễn điểm quỹ đạo 2.9215503
Độ lệch tâm 0.1973617
Chu kỳ quỹ đạo 1392.1320948
Độ bất thường trung bình 2.73640
Độ nghiêng quỹ đạo 2.05979
Kinh độ của điểm nút lên 341.62568
Acgumen của cận điểm 354.69895
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

19769 Dolyniuk (2000 OP18) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 7 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19769 Dolyniuk
30-19769-dolyniuk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)