User Tools

Site Tools


30-19775-medmondson-la-gi

Medmondson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19775
Tên thay thế 2000 PY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0955783
Viễn điểm quỹ đạo 2.5441721
Độ lệch tâm 0.0966849
Chu kỳ quỹ đạo 1290.6110021
Độ bất thường trung bình 22.11488
Độ nghiêng quỹ đạo 3.56997
Kinh độ của điểm nút lên 169.35452
Acgumen của cận điểm 200.90027
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.9

19775 Medmondson (2000 PY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 8 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19775 Medmondson
30-19775-medmondson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)