User Tools

Site Tools


30-19776-balears-la-gi

Balears
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Nomen
Nơi khám phá Ametlla de Mar Observatory
Ngày khám phá 4 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19776
Đặt tên theo Balears
Tên thay thế 2000 PA5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9005424
Viễn điểm quỹ đạo 2.6354840
Độ lệch tâm 0.1620232
Chu kỳ quỹ đạo 1247.5753719
Độ bất thường trung bình 138.93053
Độ nghiêng quỹ đạo 6.86468
Kinh độ của điểm nút lên 321.58543
Acgumen của cận điểm 307.33974
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

19776 Balears (2000 PA5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 8 năm 2000 bởi J. Nomen ở Ametlla de Mar Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19776 Balears
30-19776-balears-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)