User Tools

Site Tools


30-19778-louisgarcia-la-gi

Louisgarcia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19778
Tên thay thế 2000 QE29
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6087851
Viễn điểm quỹ đạo 3.1070523
Độ lệch tâm 0.0871731
Chu kỳ quỹ đạo 1764.7096021
Độ bất thường trung bình 224.42716
Độ nghiêng quỹ đạo 2.99766
Kinh độ của điểm nút lên 120.98178
Acgumen của cận điểm 216.10030
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

19778 Louisgarcia (2000 QE29) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19778 Louisgarcia
30-19778-louisgarcia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)