User Tools

Site Tools


30-19783-antoniromanya-la-gi

Antoniromanya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Nomen
Nơi khám phá Ametlla de Mar Observatory
Ngày khám phá 27 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19783
Tên thay thế 2000 QF71
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5830967
Viễn điểm quỹ đạo 3.5251191
Độ lệch tâm 0.1542222
Chu kỳ quỹ đạo 1949.5078549
Độ bất thường trung bình 77.49720
Độ nghiêng quỹ đạo 2.41944
Kinh độ của điểm nút lên 83.80984
Acgumen của cận điểm 14.02677
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

19783 Antoniromanya (2000 QF71) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 8 năm 2000 bởi J. Nomen ở Ametlla de Mar Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19783 Antoniromanya
30-19783-antoniromanya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)