User Tools

Site Tools


30-19787-betsyglass-la-gi

Betsyglass
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19787
Tên thay thế 2000 QV114
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5193092
Viễn điểm quỹ đạo 2.9305560
Độ lệch tâm 0.0754600
Chu kỳ quỹ đạo 1642.9792416
Độ bất thường trung bình 247.92918
Độ nghiêng quỹ đạo 5.97705
Kinh độ của điểm nút lên 352.56130
Acgumen của cận điểm 9.22238
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

19787 Betsyglass (2000 QV114) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19787 Betsyglass
30-19787-betsyglass-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)