User Tools

Site Tools


30-19788-hunker-la-gi

Hunker
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 28 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19788
Tên thay thế 2000 QV116
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1355905
Viễn điểm quỹ đạo 3.1001527
Độ lệch tâm 0.1842264
Chu kỳ quỹ đạo 1547.1091513
Độ bất thường trung bình 230.22927
Độ nghiêng quỹ đạo 9.69902
Kinh độ của điểm nút lên 130.95357
Acgumen của cận điểm 314.26697
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

19788 Hunker (2000 QV116) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 8 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19788 Hunker
30-19788-hunker-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)