User Tools

Site Tools


30-19789-susanjohnson-la-gi

Susanjohnson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19789
Tên thay thế 2000 QP149
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9075193
Viễn điểm quỹ đạo 2.6113263
Độ lệch tâm 0.1557493
Chu kỳ quỹ đạo 1240.4940254
Độ bất thường trung bình 105.01918
Độ nghiêng quỹ đạo 5.47898
Kinh độ của điểm nút lên 210.26072
Acgumen của cận điểm 153.46990
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

19789 Susanjohnson (2000 QP149) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19789 Susanjohnson
30-19789-susanjohnson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)