User Tools

Site Tools


30-19801-karenlemmon-la-gi

Karenlemmon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19801
Tên thay thế 2000 RZ64
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6453358
Viễn điểm quỹ đạo 3.0902416
Độ lệch tâm 0.0775695
Chu kỳ quỹ đạo 1773.8591696
Độ bất thường trung bình 236.45545
Độ nghiêng quỹ đạo 1.41303
Kinh độ của điểm nút lên 211.82162
Acgumen của cận điểm 116.17584
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

19801 Karenlemmon (2000 RZ64) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19801 Karenlemmon
30-19801-karenlemmon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)