User Tools

Site Tools


30-19806-domatthews-la-gi

Domatthews
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19806
Tên thay thế 2000 SX11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8654057
Viễn điểm quỹ đạo 2.5436987
Độ lệch tâm 0.1538392
Chu kỳ quỹ đạo 1195.5809733
Độ bất thường trung bình 157.28658
Độ nghiêng quỹ đạo 2.50791
Kinh độ của điểm nút lên 312.63504
Acgumen của cận điểm 321.06162
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

19806 Domatthews (2000 SX11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19806 Domatthews
30-19806-domatthews-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)