User Tools

Site Tools


30-19808-elainemccall-la-gi

Elainemccall
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19808
Tên thay thế 2000 SN85
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5669085
Viễn điểm quỹ đạo 2.8797527
Độ lệch tâm 0.0574378
Chu kỳ quỹ đạo 1641.5305777
Độ bất thường trung bình 317.32170
Độ nghiêng quỹ đạo 3.67894
Kinh độ của điểm nút lên 96.91222
Acgumen của cận điểm 212.03665
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

19808 Elainemccall (2000 SN85) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19808 Elainemccall
30-19808-elainemccall-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)