User Tools

Site Tools


30-19809-nancyowen-la-gi

Nancyowen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19809
Tên thay thế 2000 SC86
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2433489
Viễn điểm quỹ đạo 2.4045847
Độ lệch tâm 0.0346898
Chu kỳ quỹ đạo 1294.0269299
Độ bất thường trung bình 264.32676
Độ nghiêng quỹ đạo 6.36620
Kinh độ của điểm nút lên 141.02855
Acgumen của cận điểm 32.28396
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

19809 Nancyowen (2000 SC86) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19809 Nancyowen
30-19809-nancyowen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)