User Tools

Site Tools


30-19810-partridge-la-gi

Partridge
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19810
Tên thay thế 2000 SP112
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0120494
Viễn điểm quỹ đạo 3.1367840
Độ lệch tâm 0.0202859
Chu kỳ quỹ đạo 1968.9855245
Độ bất thường trung bình 64.38622
Độ nghiêng quỹ đạo 6.00898
Kinh độ của điểm nút lên 20.67597
Acgumen của cận điểm 85.61825
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

19810 Partridge (2000 SP112) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19810 Partridge
30-19810-partridge-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)