User Tools

Site Tools


30-19811-kimperkins-la-gi

Kimperkins
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19811
Tên thay thế 2000 SY114
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1388022
Viễn điểm quỹ đạo 2.9709920
Độ lệch tâm 0.1628617
Chu kỳ quỹ đạo 1491.6211909
Độ bất thường trung bình 264.39408
Độ nghiêng quỹ đạo 2.81560
Kinh độ của điểm nút lên 26.22671
Acgumen của cận điểm 54.93275
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

19811 Kimperkins (2000 SY114) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19811 Kimperkins
30-19811-kimperkins-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)