User Tools

Site Tools


30-19813-ericsands-la-gi

Ericsands
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19813
Tên thay thế 2000 SF121
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2348050
Viễn điểm quỹ đạo 2.4858160
Độ lệch tâm 0.0531733
Chu kỳ quỹ đạo 1324.5004849
Độ bất thường trung bình 303.90091
Độ nghiêng quỹ đạo 6.49531
Kinh độ của điểm nút lên 160.26940
Acgumen của cận điểm 323.25145
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

19813 Ericsands (2000 SF121) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19813 Ericsands
30-19813-ericsands-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)