User Tools

Site Tools


30-19815-marshasega-la-gi

Marshasega
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19815
Tên thay thế 2000 ST127
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5487543
Viễn điểm quỹ đạo 3.0395695
Độ lệch tâm 0.0878287
Chu kỳ quỹ đạo 1705.9872238
Độ bất thường trung bình 287.59628
Độ nghiêng quỹ đạo 3.03001
Kinh độ của điểm nút lên 92.48162
Acgumen của cận điểm 219.53790
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

19815 Marshasega (2000 ST127) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19815 Marshasega
30-19815-marshasega-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)