User Tools

Site Tools


30-19816-wayneseyfert-la-gi

Wayneseyfert
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19816
Tên thay thế 2000 SO128
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9805487
Viễn điểm quỹ đạo 2.4656439
Độ lệch tâm 0.1091035
Chu kỳ quỹ đạo 1210.6980101
Độ bất thường trung bình 297.44561
Độ nghiêng quỹ đạo 5.11999
Kinh độ của điểm nút lên 130.77961
Acgumen của cận điểm 69.84962
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

19816 Wayneseyfert (2000 SO128) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19816 Wayneseyfert
30-19816-wayneseyfert-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)