User Tools

Site Tools


30-19817-larashelton-la-gi

Larashelton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19817
Tên thay thế 2000 SK145
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2592673
Viễn điểm quỹ đạo 2.9911307
Độ lệch tâm 0.1393920
Chu kỳ quỹ đạo 1553.6091614
Độ bất thường trung bình 283.45537
Độ nghiêng quỹ đạo 2.11542
Kinh độ của điểm nút lên 342.87382
Acgumen của cận điểm 37.24068
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

19817 Larashelton (2000 SK145) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19817 Larashelton
30-19817-larashelton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)