User Tools

Site Tools


30-19818-shotwell-la-gi

Shotwell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19818
Tên thay thế 2000 SB150
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9642136
Viễn điểm quỹ đạo 2.7632682
Độ lệch tâm 0.1690233
Chu kỳ quỹ đạo 1327.3890394
Độ bất thường trung bình 223.01085
Độ nghiêng quỹ đạo 8.78531
Kinh độ của điểm nút lên 206.08956
Acgumen của cận điểm 351.76684
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

19818 Shotwell (2000 SB150) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19818 Shotwell
30-19818-shotwell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)