User Tools

Site Tools


30-19820-stowers-la-gi

Stowers
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19820
Tên thay thế 2000 ST153
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4413669
Viễn điểm quỹ đạo 3.0937125
Độ lệch tâm 0.1178566
Chu kỳ quỹ đạo 1681.6639953
Độ bất thường trung bình 164.29516
Độ nghiêng quỹ đạo 8.70500
Kinh độ của điểm nút lên 193.28108
Acgumen của cận điểm 279.89528
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

19820 Stowers (2000 ST153) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19820 Stowers
30-19820-stowers-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)