User Tools

Site Tools


30-19821-caroltolin-la-gi

Caroltolin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19821
Tên thay thế 2000 SU154
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6646994
Viễn điểm quỹ đạo 3.1398904
Độ lệch tâm 0.0818647
Chu kỳ quỹ đạo 1805.9708104
Độ bất thường trung bình 207.65118
Độ nghiêng quỹ đạo 2.60295
Kinh độ của điểm nút lên 159.99109
Acgumen của cận điểm 215.33939
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

19821 Caroltolin (2000 SU154) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19821 Caroltolin
30-19821-caroltolin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)