User Tools

Site Tools


30-19822-vonzielonka-la-gi

Vonzielonka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19822
Tên thay thế 2000 SK169
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 8 tháng 2 năm 2011
Cận điểm quỹ đạo 2.0423572
Viễn điểm quỹ đạo 2.3119134
Độ lệch tâm 0.1165944
Chu kỳ quỹ đạo 1283.9726227
Độ bất thường trung bình 338.70216
Độ nghiêng quỹ đạo 4.77842
Kinh độ của điểm nút lên 242.08604
Acgumen của cận điểm 141.15367
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

19822 Vonzielonka là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1283.9726227 ngày (3.51 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln team ở Socorro vàđược đặt tên theo tên của Beverley von Zielonka, former principal thuộc Hastings Middle School ở Upper Arlington, Ohio.[2]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
  2. ^ Bournea, Chris (3 tháng 6 năm 2009). “Von Zielonka reflects fondly ngày time ở Hastings”. ThisWeek. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19822 Vonzielonka
30-19822-vonzielonka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)