User Tools

Site Tools


30-19826-patwalker-la-gi

Patwalker
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19826
Tên thay thế 2000 SX192
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8712255
Viễn điểm quỹ đạo 3.2836587
Độ lệch tâm 0.0670091
Chu kỳ quỹ đạo 1971.8925343
Độ bất thường trung bình 34.82996
Độ nghiêng quỹ đạo 2.81734
Kinh độ của điểm nút lên 228.32590
Acgumen của cận điểm 271.77315
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

19826 Patwalker (2000 SX192) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19826 Patwalker
30-19826-patwalker-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)