User Tools

Site Tools


30-19835-zreda-la-gi

Zreda
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19835
Tên thay thế 2000 SQ252
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9059541
Viễn điểm quỹ đạo 2.7328751
Độ lệch tâm 0.1782607
Chu kỳ quỹ đạo 1290.2266229
Độ bất thường trung bình 161.72453
Độ nghiêng quỹ đạo 3.58803
Kinh độ của điểm nút lên 146.55366
Acgumen của cận điểm 106.57976
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

19835 Zreda (2000 SQ252) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19835 Zreda
30-19835-zreda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)