User Tools

Site Tools


30-19848-yeungchuchiu-la-gi

Yeungchuchiu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi W. K. Yeung
Nơi khám phá Desert Beaver Observatory
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19848
Tên thay thế 2000 TR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7599244
Viễn điểm quỹ đạo 3.2498562
Độ lệch tâm 0.0815224
Chu kỳ quỹ đạo 1902.5731403
Độ bất thường trung bình 170.55208
Độ nghiêng quỹ đạo 11.05864
Kinh độ của điểm nút lên 54.99216
Acgumen của cận điểm 351.33165
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

19848 Yeungchuchiu (2000 TR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 2000 bởi W. K. Yeung ở Desert Beaver Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19848 Yeungchuchiu
30-19848-yeungchuchiu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)