User Tools

Site Tools


30-19855-borisalexeev-la-gi

Borisalexeev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19855
Tên thay thế 2000 UE6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7245268 AU
Viễn điểm quỹ đạo 3.2440738 AU
Độ lệch tâm 0.0870467
Chu kỳ quỹ đạo 1883.0515164 days
Độ bất thường trung bình 222.32368 deg
Độ nghiêng quỹ đạo 9.06911 deg
Kinh độ của điểm nút lên 206.14638 deg
Acgumen của cận điểm 125.07015 deg
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

19855 Borisalexeev (2000 UE6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19855 Borisalexeev
30-19855-borisalexeev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)